Waluta Konwentowa

Drodzy uczestnicy, z myślą o Was w roku ubiegłym zaimplementowaliśmy unikalny system korzystania z waluty konwentowej. Z uwagi na pozytywny odzew z Waszej strony postanowiliśmy zachować go na kilka kolejnych lat. Wszystko po to, aby zapewnić Wam jak największy wybór nagród, które możecie nabyć za zajmowanie najwyższych miejsc w konkursach.

Pamiętajmy jednak, że jak wszystko, system ten do sprawnego funkcjonowania potrzebuje określonego zbioru zasad, które prezentujemy wam w poniższym regulaminie:

1. Aby zdobyć walutę wystarczy podczas Nejiro 9 wziąć udział w dowolnym konkursie oraz zająć nagradzane przez prowadzącego miejsce.

2. Wygraną w konkursach walutę można wykorzystać na dowolnym stoisku. Jej przelicznik jest prosty, 1 jednostka waluty konwentowej odpowiada 1 złotówce.

3. W przypadku zakupów, których kwota przekracza swoją wysokością ilość posiadanej waluty, różnicę można pokryć w złotówkach.

4. W przypadku zakupów, których kwota jest niższa niż ilość posiadanej waluty, wystawcy wydają różnicę w posiadanej przez nich walucie, służącej do wydawania reszty, którą przed konwentem otrzymają od organizatora.

5. Za walutę konwentową przyjmuje się jedynie specjalnie oznakowany środek płatniczy dopuszczony do obiegu przez organizatorów konwentu. Każdy wystawca zostanie dokładnie zapoznany z jego wyglądem przed rozpoczęciem festiwalu.

6. Wszelkie próby sfałszowania tego środka płatniczego będą wiązały się z natychmiastowym i bezwzględnym usunięciem z terenu festiwalu oraz powiadomieniem odpowiednich organów o popełnieniu przestępstwa.

7. Wszelkie nieporozumienia i kwestie sporne związane z dokonywaniem zakupów za pomocą waluty konwentowej należy niezwłocznie zgłaszać do Głównego Punktu Zarządzania gdzie zostaną rozstrzygnięte przez Koordynatora Głównego festiwalu.

8. Obowiązuje bezwzględny zakaz handlu walutą konwentową.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

natsu (2)