Formularz zgłoszeniowy zostanie otworzony w maju!

Zasady wydawania zwrotów

Dla prowadzących przewidujemy zwrot kosztów wejściówki po przeprowadzeniu atrakcji:

* 1 atrakcja = 15 zł zwrotu,

*2 atrakcje = 35 zł zwrotu,

*3 atrakcje = 50 zł zwrotu.

W wypadku prowadzenia punktu programu przez więcej niż jedną osobę, każdy prowadzący dostaje taką samą zniżkę (przykładowo: Ania i Karolina prowadzą wspólnie prelekcję, obydwie zatem dostają za nią 15 zł zwrotu).

W wypadku atrakcji niestandardowych lub prowadzonych przez większą ilość osób zwroty ustalane będą indywidualnie.

Jak wygląda proces zwrotu? To proste!

1. Gdy przeprowadzisz na Nejiro punkt programu, zostaje to odnotowanie w systemie,

2. Po przeprowadzeniu wszystkich zaplanowanych przez Ciebie atrakcji, należy zgłosić się do Punktu Informacji w celu wystawienia potwierdzenia,

3. Potwierdzenie należy zdać w Pokoju finansowym, gdzie dostaniesz określony zwrot kosztów.

W wypadku, gdy prowadzący nie przeprowadzi zadeklarowanej przez niego atrakcji, zostanie to odnotowane w systemie i prowadzącemu nie przysługuje zwrot za tę atrakcję. Zatem kiedy z przyczyn od nas niezależnych nie wstawimy się na jedną z trzech prowadzonych przez nas atrakcji, dostaniemy jedynie 35 zł zwrotu, a nie 50 zł.

Nabór atrakcji trwa do 11.06.2018 do godziny 00:00