Kim jest Helper?

W naszym wewnętrznym slangu osoba nazywana helperem jest wolontariuszem, który wykorzystując pokłady swojej dobrej woli oraz pozytywnej energii wspiera organizatorów konwentu. Pomoc helperów jest nieoceniona zarówno przed rozpoczęciem imprezy, jak i w trakcie jej trwania, nie wspominając nawet o kilku ciężkich godzinach następujących po jej zakończeniu.

Wolontariusze biorą na swoje braki bardzo odpowiedzialne zadania takie jak opieka nad salami prelekcyjnymi, dbanie o czystość we wszystkich pomieszczeniach, akredytowanie oraz udzielanie pomocy uczestnikom konwentu, a także różnorodnej pomocy poszczególnym organizatorom.

Serdecznie zapraszamy więc do wypełnienia formularza i wysłania zgłoszenia!

Ogólne zasady

Nie wcześniej niż na miesiąc przed imprezą zostaną podane informacje o przyjęciu do sekcji. Będą one wysyłane mailem. Brak odpowiedzi na maila w przeciągu 7 dni skutkuje usunięciem z listy wolontariuszy.

Każdy helper otrzymuje umowę wolontariacką, akredytację na trzy dni konwentu oraz zieloną chustę Nejiro 9.

W piątek oraz w sobotę wieczorem będzie przygotowywany dla obsługi prosty posiłek (kanapki, tosty, lub coś innego).

Przed wydarzeniem zostaną zorganizowane dwa obowiązkowe spotkania dla wolontariuszy. Pierwsze będzie w siedzibie organizatora Nejiro 9, natomiast drugie już na obiekcie imprezy. Osoby nie mieszkające w Lublinie zostaną przeszkolone przez odpowiedniego organizatora lub koordynatora po odebraniu akredytacji.

Osoby nieletnie obowiązkowo muszą posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. 

Każdy wolontariusz jest zobowiązany do wpłacenia kaucji.

Kaucja

Każdego z wolontariuszy obowiązuje wpłacenie kaucji wysokości kosztu trzydniowej akredytacji zakupowanej w dniu imprezy- jest to 50 zł. Zwrot będzie się odbywał na podstawie wykonania dyżurów w wymiarze:

Wykonanie mniej niż 50% dyżurów- brak zwrotu kaucji;

Wykonanie więcej niż 50% dyżurów, ale mniej niż 100%- zwrot połowy kaucji;

Wykonanie 100% dyżurów- zwrot całości kaucji.

Kaucje będą zbierane w trakcie zebrań dla wolontariuszy, lub dla osób spoza Lublina przy akredytowaniu się na imprezę.

Procedura uzyskania zwrotu

Każdy organizator będzie posiadał dwie kopie tabelek z dyżurami każdego ze swoich wolontariuszy.

Jedną kartkę dostanie wolontariusz, który po zakończeniu każdego dyżuru będzie szedł do swojego organizatora po podpis potwierdzający odbycie dyżuru. Drugą kopię będzie posiadał organizator. Obowiązkiem wolontariusza jest znalezienie organizatora celem zdobycia podpisu.

Po zakończeniu wszystkich dyżurów, organizatorzy przekazują swoje kopie kartek koordynatorowi obsługi.

Koordynator obsługi przekazuje wszystkie otrzymane kopie koordynatorowi finansów.

W niedzielę od godziny 14.00, po zakończeniu dyżuru, każdy wolontariusz może już się zgłaszać koordynatora finansów ze swoją kartką. Jeśli obie kopie są identyczne, wolontariusz dostaje zwrot kaucji.

Podstawowe informacjeO tobie


Bez różnicyKPPPunkt InfoAkredytacjaTechniczniProgramPomieszczenie GospodarczeGłówny Punkt ZarządzaniaPunkt GastronomicznySzatnia/Bagażownia


NieTak


NieTak


NieTakDane